Estades Estiu 2023

NORMATIVA ESTADES D’ESTIU
RAIMAT GOLF CLUB 2023
La inscripció es podrà realitzar des del 27 d’abril fins que s’esgotin les places, mitjançant el formulari de la web del Raimat Golf Club.
Aquestes estades d’estiu van dirigides a infants nascuts entre els anys 2009 i 2018.
Els socis, en el moment de realitzar la inscripció, hauran d’abonar 15€ no reemborsables, en concepte de reserva de plaça. La resta s’haurà d’abonar abans de l’inici de les estades, a la recepció del Club o mitjançant transferència bancària. Els NO socis hauran d’abonar l’import íntegre.
L’IBAN on realitzar la transferència és:
ES91-0049-3974-8023-1402-6194.
Al concepte s’haurà d’indicar el nom del nen o la nena.
Un cop efectuat el pagament de la inscripció no es podrà retornar l’import abonat si no és per una causa mèdica greu o causa de força major. En cas de malaltia, al·lèrgies o necessitats específiques s’haurà de portar un informe mèdic.
L’equip tècnic es reserva el dret de decidir sobre la continuïtat o no d’un/a nen/a en l’activitat si la seva conducta afecta al bon desenvolupament de l’activitat.
Es recomana no portar aparells electrònics, tals com telèfon mòbil, reproductor MP3 i/o similars, així com diners o qualsevol material susceptible de perdre’s o de ser robat. En cap cas, el personal responsable o el Servei d’Esports es faran càrrec d’aquest material.
Abans de l’inici de les estades s’enviarà tota la informació a través de correu electrònic.
El Raimat Golf Club es reserva el dret de modificar qualsevol activitat que no es pugui dur a terme tal i com estava prevista o que no arribi al mínim d’inscrits establert, amb retorn de la reserva de plaça.
Tots els inscrits estaran coberts per l’assegurança d’accidents del Raimat Golf Club.

Share
Scroll to top