Categoría: Noticias Golf

Tr. Calçotada 2022

REGLAMENT

PARTICIPANTS

Podrà participar qualsevol jugador/a amb llicència de la RFEG en vigor  i sense perjudici de lo establert a la Disposició Addicional Segona de la Llei 19/2007, de 11 de juliol.

Participaran un màxim de 100 jugadors/es

Quan la inscripció a qualsevol categoria sigui superior al nombre de participants permès, el tall es farà en funció del ordre d’inscripció.

Si en una categoria no hi ha mínim de 6 inscrits, es suprimirà com a tal.

HÀNDICAPS

Els hàndicaps de inscripció màxims seran els següents:

 • Masculí: 36
 • Femení: 36

MODALITAT DE JOC

18 forats Individual Stableford

BARRES DE SORTIDA

 • Masculí: Grogues
 • Femení: Vermelles

INSCRIPCIONS

Les inscripcions i el pagament es realitzaran a RECEPCIO o Tel. 973 737540

El tancament de inscripcions serà el dimecres 2 de Març a les 12:00 hores

És responsabilitat exclusiva dels jugadors cerciorar-se que les seves inscripcions es processen correctament.  

DRETS DE INSCRIPCIÓ

Import de la inscripció           SOCIS………………………..         20 €

                                               ABONATS………………………..  25 €

                                               VISITANTS……………………….. 45 €

INCIDÈNCIES EN INSCRIPCIONS

 • Inscripció anul·lada: Tots els jugadors hauran de fer efectiva la seva baixa per escrit a recepcio@raimatgolf.com abans de la publicació de l’horari de sortides. Si ho fan després, hauran de presentar justificació per escrit, de no fer-ho així, seran sancionats amb el pagament de la inscripció.
 • No Presentats: Tots els jugadors hauran de notificar al Comitè de la Prova per escrit, la justificació per la seva no presentació. El Comitè valorarà cada cas i notificarà al jugador la seva decisió. El Comitè podrà sancionar amb el pagament de la inscripció i amb la no participació en la pròxima prova. El jugador que no presenti justificació, serà sancionat amb el pagament de la inscripció i amb la no participació en la pròxima prova.

HORARIS DE SORTIDES

Al fer la seva inscripció a Recepció,  els jugadors podran escollir hora de sortida dins del tram entre les 8:30 i les 12:30

CLASSIFICACIONS

 • 1r i 2n Classificat Handicap inferior indistint
 • 1r i 2n Classificat Handicap superior indistint

Premis especials

 • 1r i 2n classificat scratch indistint
 • 1r i 2n classificat sènior indistint

DESEMPATS

En cas d’empat es desempata segons allò estipulat al Llibre Verd per a proves handicap

PREMIS

 • 1r i 2n classificat HCP inferior indistint
 • 1r i 2n classificat HCP superior indistint
 • 1r i 2n classificat SCRATCH indistint
 • 1r i 2n classificat HCP Sènior indistint

Els premis NO seran acumulables.

No hi haurà acte de repartiment de premis. Un cop proclamats els guanyadors el Club lliurarà els premis individualment als guanyadors.

 

COMITÈ DE LA PROVA I COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCGolf

El Comitè de la Prova decidirà en tot el que afecta l’organització i interpretació del present reglament. El Comitè de Competició de Raimat GC queda facultat per a variar les condicions del reglament, si existissin causes que així ho aconsellin, sempre amb la finalitat del bon desenvolupament de la prova.

Raimat, 20 de febrer de 2022

Scroll to top