Normativa del camp

NORMES GENERALS

 1. Els jugadors hauran d'atendre i respectar les indicacions que rebin dels empleats de l'Club, ja que aquests, en l'exercici de les seves funcions, representen als Òrgans de Direcció i tenen per missió fer complir les instruccions emanades dels mateixos.
 2. Els jugadors hauran d'evitar tota mena d'actituds, gestos, paraules o tons de veu que no siguin respectuosos, i hauran de demostrar cortesia i esportivitat en tot moment.
 3. Els jugadors per sortir a camp de respectar el codi de vestimenta determinat pel Club. En cas d'incompliment d'aquest punt de la normativa, el personal de l'Club podrà prohibir l'accés a les instal·lacions o a requerir l'abandonament de les mateixes.

MANTENIMENT I CURA DEL CAMP

 1. Els jugadors han de complir les normes d'etiqueta de Golf, com ara rastellar búnquers, reposar costelles, reparar impactes de bola al green, marcar les boles en green amb marcadors tipus moneda no esquinçant el green, no treure la bola de l'forat amb el putt , etc.
 2. Els jugadors han de col·laborar per mantenir les instal·lacions netes utilitzant els lavabos al camp i les papereres existents, no abandonant objectes com ara pots, papers, burilles, etc.
 3. Hauran de respectar les senyalitzacions existents en el camp com ara marques de sortida, estaques, àrees delimitades, zones de pas, rètols informatius o d'accions prohibides, etc.
 4. Els carros manuals o elèctrics no hauran de trepitjar les zones de tee, green ni els seus voltants.

HORARIS, SORTIDES I RITME DEL CAMP

 1. Es respectarà l'horari d'obertura i tancament de camp establert pel Club.
 2. Es vetllarà per l'estricte compliment dels horaris de sortida de cada grup, que seran diàriament establerts a la Recepció de el Club.
 3. En el cas de tenir hora reservada i no poder disposar d'ella s'haurà d'avisar a recepció com més aviat millor per a poder deixar l'hora disponible per a altres jugadors.
 4. Els dies feiners , es donaran sortides pel forat 1 i el forat 10. Tots els grups podran jugar 18 forats. Pel forat 1 el primer grup sortirà a les 8:30 hores i els següents grups sortiran en intervals de 10 minuts. Pel forat 10 el primer grup sortirà a les 8:30 hores i els següents grups en intervals de 10 minuts fins a un màxim de 10 sortides, sent l'última a les 10:10 hores. A aquests grups se'ls reservarà hora exacta d'encreuament pel forat 1.
 5. Els dissabtes, diumenges i festius, es donaran sortides pel forat 1 i el forat 10. Tots els grups podran jugar 18 forats. Pel forat 1 el primer grup sortirà a les 8:00 hores i els següents grups sortiran en intervals de 10 minuts. Pel forat 10 el primer grup sortirà a les 8:00 hores i els següents grups en intervals de 10 minuts fins a un màxim de 10 sortides, essent l'última a les 9:30 hores. A aquests grups se'ls reservarà hora exacta d'encreuament pel forat 1.
 6. Els jugadors hauran d'evitar el joc lent. El temps de joc màxim permès a cada grup de jugadors per a una volta de 18 forats és de 4h30. El marshall actuarà en funció de la situació, regulant el ritme de joc.

NORMES PER ALS COTXES DE GOLF

 1. Només podran anar 2 jugadors per cotxe de golf
 2. Els cotxes de golf han de circular pels camins indicats
 3. Els cotxes de golf no hauran de creuar les cordes dels avantgreens
 4. Els jugadors hauran d'evitar passar per zones embassades.
 5. Els jugadors han de respectar en tot moment els senyals indicadors.
 6. Els jugadors no hauran de passar amb els cotxes de golf als tees.
Comparteix
Scroll to top